SEKILAS INFO
  • 2 tahun yang lalu / Kami segenap pengurus Masjid dan Panitia pembangunan masjid Al-Wafa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak/Ibu donatur membantu terlaksananya pembangunan masjid Al-Wafa
WAKTU :

Tentang Kami

Tentang Kami

Sambutan Ketua DKM MASJID NURUL HIDAYAH

Assalaamualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh
         Alhamdulillahirabbil’aalamin, Puja dan Puji syukur terucap kepada Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua terutama nikmat Iman, Iman dan tentu saja nikmat sehat dan masih banyak lagi nikmat yang kalau kita menghitung-hitungnya niscaya kita tidak akan mampu.Shalawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman , mudah-mudahan kita semua umatnya termasuk dianatara yang akan mendapatkan syafaatnya dihari pembalasan kelak.

Alhamdulillah karena peran serta seluruh Pengurus DKM , Tokoh Masyarakat ,Tokoh Agama , Ibu-ibu Majlis Ta’lim , para Pemuda dan serta seluruh warga Perumahan Griya Serua Permai dan warga sekitarnya masjid kita bersama masjid Alwafa telah berdiri walau belum total selesai pembangunannya. Untuk itu ijinkanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga serta apresiasi yang tinggi terutama kepada :

Orang tua kita, guru kita Bapak H. Machdum Dimyati yang dengan segala keihlasan dan ketulusannya telah mendampingi , membimbing dan memberikan arahan demi kemajuan Masjid Jami’ Nurul Hidayah , semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang yang barokah sehingga dapat terus membimbing kami.

Seluruh jajaran pengurus DKM yang dengan segala pengorbanan dan keikhlasnya saling bahu membahu dalam rangka menghidupkan atau menjalankan program kerja yang telah dicanangkan oleh DKM , semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada bapak dan ibu sekalian.

Seluruh jajaran pengurus Majlis Ta’lim ibu-ibu Nurul Hidayah yang dengan segala kesabaran dan keikhlasanya selalu mendukung setiap acara yang ada di DKM semoga Allah SWT memelihara Iman dan hati ibu-ibu sekalian dalam beribadah dan membina keluarga.·         

Bapak Kepala Dusun  IV , Bapak Ketua RW 07 dan Bapak Ketua RW 08 serta Bapak-bapak Ketua RT 01 sd Ketua RT 08 baik RW 07& RW 08 beserta Ibu , yang dengan segala keikhlasan dan kesabaran serta suport yang terus menerus dalam menghimpun dan mengkoordinir warganya dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan DKM , semoga amal baik bapak dan ibu tercatat sebagai amal soleh yang mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.·         

Seluruh Dermawan, Donatur dan Warga Muslim dilingkungan Perumahan Puri Cileungsi dan sekitarnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu , Semoga Allah SWT mencatat segala amal baik muslim dan muslimat sekalian sebagai amal yang akan membantu kita dihari pembalasan nanti.Sekali lagi kami atas nama Pengurus DKM menghaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan baik berupa moril, materil,ide , maupun saran-saran serta krtikan selama kami menjalani kepengurusan periode 2010 – 2013.Tiada kata lain yang dapat kami haturkan semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa memberikan pahala yang setimpal atas amal baik yang diberikan “ Jazakumullah Khairan Katsirah “

Wassalaamu’alaikum Warahmatullah.Wabarakaatuh

 Perum Griya Serua Permai Serua Indah Ciputat

Dewan Kesejahteraan Masjid Alwafa

Komaruddin