SEKILAS INFO
  • 2 tahun yang lalu / Kami segenap pengurus Masjid dan Panitia pembangunan masjid Al-Wafa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak/Ibu donatur membantu terlaksananya pembangunan masjid Al-Wafa
WAKTU :

Panitia Pembangunan Masjid Alwafa

PENGUMUMAN : Monday, 14 Jan 2019

Susunan Panitia Pemb. MASJID AL-WAFA

Penasihat:
Alimin Mesra
H. Daram
Sutrisno
Qomarudin
Heri

Ketua:
Sutomo

Job Description Ketua:
1. Mengkoordinasi semua bidang dalam kepanitiaan.
2. Mengambil kebijakan yang terbaik dalam kepanitiaan.

Sekretaris:
Susanto

Jod Description Sekretaris:
1. Mencatat dan mengarsipkan seluruh dokumen kepanitiaan.

Bendahara:
Fathul Imam
Sutir Irwanto

Job Decription Bendahara:
1. Mencatat semua dana yang masuk dan keluar.
2. Mengarsipkan bukti pembelanjaan/pengeluaran/pemasukan dengan baik.

Bid. Humas:
Anas Rusli
Kaharuddin
Mahfudz
Rivellino
Supriyanto

Job Decription Bid. Humas dan Publikasi:
1. Mempublikasikan segala hal yg berkenaan dengan kepentingan pembangunan.
2. Menginformasikan progress building, dalam hal ini berkoorfinasi dengan bidang pelaksana.

Bid. Perencana dan Pelaksana Pembangunan:
Sulardiono
Faisal
Muhtarom
Harto
Wasino=Warsino
H. Adieb

Job Description Bid. Perencana dan Pelaksana Pembangunan:
1. Mendesign bangunan dengan memperhatikan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menentukan skala prioritas pembangunan.
3. Membuat RAB.
4. Koordinasi dengan arsitek yang telah kita sepakati.

Bid. Penggalangan Dana:
Wahidul Kahhar
Abdul Aziz
Bashir
Syarif
Ikhwanuddin
H. Alasri
Baharudin
Sardiono
Ramidi
Rahman Alarik

Job Description Bid. Penggalangan Dana:
1. Mencari sumber dana sebanyak mungkin.
2. Melaporkan dan menyetorkan dana ke bendahara, bila ada sumber dana yg menyetor ke individu bidang pendanaan.

SesudahnyaTahniah untuk Bapak Sutir dan istri